Abonnementen

Over T.Not.+ ...

De prijzen voor een account bij T.Not.+ zijn als volgt bepaald:

Prijzen (2018)         België:  
    single user account € 551
    4 users account € 863
    multiple users account (> 4, via IP-herkenning) offerte op maat
    ► studenten en stagiairs € 470
  EU-landen:  
    single user account € 602
    4 users account € 944
    multiple users account (> 4, via IP-herkenning) offerte op maat
  Buitenland:  
    single user account € 632
    4 users account € 992
    multiple users account (> 4, via IP-herkenning) offerte op maat

Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met pp@diekeure.be.

 

Over Tijdschrift voor Notarissen ...

Titel Tijdschrift voor Notarissen (T.Not.)
uitgegeven door de Stichting van openbaar nut Tijdschrift voor Notarissen
Periodiciteit maandelijks (niet in juli)
ISSN: 1373-0479
Bestelcode 201 186 300
Prijzen (2018) België: € 339
  EU-landen: € 390
  Buitenland: € 420
  Studenten en stagiairs: € 258
Verzendingskosten inbegrepen

Om u te abonneren op het Tijdschrift voor Notarissen neemt u contact op met de abonnementendienst van die Keure op het e-mailadres abonnementen@diekeure.be.

De duur van het abonnement valt samen met het lopende kalenderjaar. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste drie maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.

Klik hier om de cataloguspagina van het Tijdschrift voor Notarissen te openen.

 

Over de notariële reeksen ...

Voor meer informatie over de reeksen, met name

Rechtskronieken voor het Notariaat → klik hier
Patrimonium → klik hier
Notariële rechtsbibliotheek → klik hier