Abonnementen

Over T.Not.+ ...

De prijzen voor een account bij T.Not.+ zijn als volgt bepaald:

Prijzen (2020)         België:  
    single user account € 670
    2-5 users account € 1051
    multiple users account (> 6, via IP-herkenning) offerte op maat
    ► studenten en stagiairs € 567
  EU-landen:  
    single user account € 732
    2-5 users account € 1185
    multiple users account (> 6, via IP-herkenning) offerte op maat
  Buitenland:  
    single user account € 768
    2-5 users account € 1206
    multiple users account (> 6, via IP-herkenning) offerte op maat

Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met cedric.depauw@diekeure.be.

 

Over Tijdschrift voor Notarissen ...

Titel Tijdschrift voor Notarissen (T.Not.)
uitgegeven door de Stichting van openbaar nut Tijdschrift voor Notarissen
Periodiciteit maandelijks (niet in juli)
ISSN: 1373-0479
Bestelcode 201 206 300
Prijzen (2020) België: € 370
  EU-landen: € 425
  Buitenland: € 457
  Studenten en stagiairs: € 281
Verzendingskosten inbegrepen

Vraag uw abonnement aan voor het Tijdschrift voor Notarissen via cedric.depauw@diekeure.be

De duur van het abonnement valt samen met het lopende kalenderjaar. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste drie maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.

 

Over de notariële reeksen ...

Voor meer informatie over de reeksen, met name

Rechtskronieken voor het Notariaat → klik hier
Patrimonium → klik hier
Notariële rechtsbibliotheek → klik hier