Abonnementen

Over T.Not.+ ...

De prijzen voor een account bij T.Not.+ zijn als volgt bepaald:

Prijzen (2022)         België:  
    single user account € 750
    2-5 users account € 1175
    multiple users account (> 6, via IP-herkenning) offerte op maat
    ► studenten en stagiairs € 648
  EU-landen:  
    single user account € 813
    2-5 users account € 1272
    multiple users account (> 6, via IP-herkenning) offerte op maat
  Buitenland:  
    single user account € 850
    2-5 users account € 1345
    multiple users account (> 6, via IP-herkenning) offerte op maat

Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met aanvraag@diekeure.be.

 

Over Tijdschrift voor Notarissen ...

Titel Tijdschrift voor Notarissen (T.Not.)
uitgegeven door de Stichting van openbaar nut Tijdschrift voor Notarissen
Periodiciteit maandelijks (niet in juli)
ISSN: 1373-0479
Bestelcode 201 226 300
Prijzen (2022) België: € 450
  EU-landen: € 516
  Buitenland: € 555
  Studenten en stagiairs: € 342
Verzendingskosten inbegrepen

Vraag uw abonnement aan voor het Tijdschrift voor Notarissen via aanvraag@diekeure.be

De duur van het abonnement valt samen met het lopende kalenderjaar. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij ze worden opgezegd, hetzij per brief (die Keure, Professional Publishing, Kleine Pathoekeweg 3, B-8000 Brugge), hetzij per e-mail (abonnementen@diekeure.be). De opzegging moet gebeuren ten laatste drie maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.

 

Over de notariële reeksen ...

Voor meer informatie over de reeksen, met name

Rechtskronieken voor het Notariaat → klik hier
Patrimonium → klik hier
Notariële rechtsbibliotheek → klik hier