Redactieraad T.Not.

Geschiedenis van het Tijdschrift voor Notarissen:

Stichters:

HH. J. Van Houtte (†), Professor em. aan de Universiteiten te Luik en te Gent

R. Rens (†), Erenotaris te Geraardsbergen, Professor em. aan de Universiteit te Brussel

Grondige hernieuwing:

In 1990, door Frans Bouckaert (†) en Edgard Van Hove (†).

Over de geschiedenis van het Tijdschrift voor Notarissen, zie "Gestaan en gelegen. Taal en notariaat. 75 jaar Tijdschrift voor Notarissen", 2013, Brugge, die Keure.

 

Redactie:

François Blontrock - Rik Carton (redactiesecretaris) - Christian De Wulf - Karel Vanbeylen - Aloïs Van den Bossche - Stephane van den Hove d'Ertsenryck - Wim Van de Putte - Benjamin Verheye - Johan Verstraete - Luc Weyts

 

Vaste medewerkers:

► rechtspraak: Sven Mosselmans - Michael Traest - Bart Van Den Bergh - Bart Wylleman
► rubrieken: Jan Bouckaert - Mark Delanote - Annick Ghysens - Wim Goossens - Nicolas Raemdonck - Bastiaan Schelstraete

 

Correspondenten:

Ayfer Aydogan - Jan Bael - Marc Boes - Frank Buyssens - Jan Byttebier - Jennifer Callebaut - Nicolas Carette - Christoph Castelein - Mieke Coene - Paul Dauw - Charlotte Declerck - Stefaan Declercq - Maarten De Clercq - Stan Devos - Christian Engels - Karl Hendrickx - Ivan Massin - Dirk Michiels - Vincent Sagaert - Roland Timmermans - Nan Torfs - Tom Vandromme - Thierry Van Sinay - Annelies Wylleman

 

Redactieadres:

Nieuwe bijdragen worden naar de redactie gestuurd, tegelijk op volgende adressen:

      die Keure

      t.a.v. Ann-Sophie Vandenkerckhove

      Kleine Pathoekeweg 3

      8000 Brugge

      e-mail: ann-sophie.vandenkerckhove@diekeure.be

en

      die Keure

      t.a.v. Rik Carton, redactiesecretaris T.Not.

      Kleine Pathoekeweg 3

      8000 Brugge

      e-mail: rik.carton@telenet.be

 

Website:

www.tijdschriftvoornotarissen.be