Help

Waarmee kunnen we u helpen?

 1. Info over T.Not.+
 2. Systeemeisen voor een optimaal gebruik van T.Not.+
 3. Een account bij T.Not.+
 4. De functiebalken van T.Not.+
 5. Zoeken op T.Not.+
 6. Technische ondersteuning

1. Over T.Not.+

Via de databank T.Not.+ is het mogelijk artikelen uit de volgende publicaties te raadplegen:

Wie een account heeft bij T.Not.+ kan de artikelen uit deze publicaties full text raadplegen, downloaden en afdrukken.

T.Not.+ is een uitgave van die Keure Professional Publishing. De digitalisering ervan werd gerealiseerd door Bits of Love.

 

2. Systeemeisen

Om T.Not.+ onder optimale omstandigheden te kunnen raadplegen, dient uw toestel (PC, Mac, tablet) minstens te beschikken over:

 • beeldscherm met resolutie van 1024 x 768
 • internettoegang
 • browser
  • Firefox (alle recente versies)
  • Internet Explorer (min. versie 9)
  • Google Chrome (alle recente versies)
  • Safari (min. versie 6)
  • Opera (min. versie 15)

 

3. Een account bij T.Not.+

Om de artikelen opgenomen in T.Not.+ te kunnen raadplegen, dient men over een (betalende) account te beschikken. De prijzen voor een dergelijke account zijn terug te vinden onder de functie 'Abonnementen'.

Een account kan worden aangevraagd door een mail te sturen naar abonnementen@die.keure.be

Na ontvangst van de aanvraag worden dan gebruikersnaam (= e-mailadres) en wachtwoord bezorgd.

 

4. Functiebalken

Primaire functies

Home / Inhoudstafels
Toont de beschikbare jaargangen en edities van de in de databank opgenomen publicaties. Voor gebruikers met een account verschijnt ‒ eens ingelogd ‒ in het rechterveld de inhoud van het aangeklikte tijdschrift of boek. Van hieruit kunnen deze artikelen dan in pdf-formaat geopend worden.

Zoeken
Deze functie is enkel zichtbaar wanneer men is ingelogd. Zij opent de zoekmachine van de site (zie verder).

Over T.Not.
Toont een beschrijving van het Tijdschrift voor notarissen: wat is de inhoud, en voor wie is het bedoeld?

Redactieraad T.Not.
Toont de namen van de redactieraad en -medewerkers van het Tijdschrift voor notarissen, alsook het contactadres.

Auteursinstructies & review
Toont de auteursinstructies die gevolgd moeten worden bij het aanleveren van artikelen bestemd voor opname in het Tijdschrift voor notarissen.

Secundaire functies

Help
Toont deze helpfunctie.

Abonnementen
Toont de prijzen geldend voor een account bij T.Not.+, en voor een abonnement op het Tijdschrift voor notarissen (online en gedrukt).

T.Not.+
Toont een editioriale verantwoording over het hoe en waarom van T.Not.+.

Contact
Opent het contactformulier waarmee vragen, opmerkingen, suggesties, … kunnen doorgestuurd worden naar Uitgeverij die Keure - Professional Publishing.

 

5. Zoeken – werking en tips

Zoek op tekst

Volledige tekst
Deze functie doorzoekt alle aanwezige artikelen naar een specifiek woord; elk document waarin dit woord wordt aangetroffen, verschijnt dan in een resultatenlijst (rechterveld), waarbij het gezochte woord

 • in een opschrift van een artikel wordt opgelicht;
 • in contextweergave door vetdruk wordt aangeduid.

Het is belangrijk om na ingave van elk zoekwoord of elke combinatie van zoekwoorden op de ENTER-toets te duwen; op die manier zullen de woorden (of combinaties) als aparte elementen in het zoekveld tevoorschijn komen. Ze kunnen er dan ook gemakkelijk weerom uit verwijderd worden, door op de 'x' naast het woord of de combinatie te klikken.

Deze functie laat ook toe meerdere woorden tegelijk op te zoeken; de mogelijkheden (met de gebruikte woorden louter als voorbeeld) zijn dus:

 

Ingave van Resultaat

Alle teksten waarin het woord 'notaris' voorkomt.

Alle teksten waarin de woorden 'notaris' en 'echtscheiding' voorkomen. 

Alleen die teksten waar beide woorden 'feitelijke' en 'samenwoning' in elkaars onmiddellijke aanwezig-heid voorkomen (zgz. string van woorden).

Alleen die teksten waarin én het woord 'notaris', én het woord 'huwelijk' én de string "feitelijke samenwoning" voorkomen.

Auteur

Deze functie zoekt welke artikelen geschreven werden door de gevraagde auteur. Gebruik van de wildcard * is hier toegestaan (bv. Bytte* i.p.v. voluit Byttebier).

Datum van / Datum tot
Deze functie zoekt welke (rechtspraak-)artikelen voldoen aan de opgegeven datum (data).

Het is belangrijk om bij deze functies steeds gebruik te maken van de voorziene automatische kalenders om de datumvelden in te vullen.

Verfijn

De verfijnmogelijkheden laten toe om de resultaten die werden gevonden via de functies Zoek op tekst, Auteur en Datum van / Datum tot verder te verfijnen. Zo is het bv. mogelijk de resultaten van [Auteur = Byttebier] te verfijnen via [Rechtsinstantie = Hof van cassatie]. Op die manier wordt de resultatenlijst beperkt tot die arresten van het [Hof van Cassatie] waar auteur [(Jan) Byttebier] een verklarende noot bij schreef.

De verfijnmogelijkheden kunnen ook autonoom gebruikt worden: heeft men via de de functies Zoek op tekst, Auteur en Datum van / Datum tot nog niet laten opzoeken, en vinkt men dan bv. de verfijnmogelijkheid [Auteurs = Luc Weyts] aan, dan zullen in de resultatenlijst enkel de artikelen getoond worden waar [Luc Weyts] de auteur van is.

De verfijnmogelijkheden zijn:

Auteurs
De auteurs van wie in de databank een of meerdere artikels gepubliceerd werden, in dalende volgorde van relevantie: naast de naam van de auteur staat tussen haakjes het aantal artikelen waar zijn/haar naam aan gelinkt is.

Rechtsinstantie
De rechtsinstanties waarvan in de databank een of meerdere uitspraken werden opgenomen, in dalende volgorde van relevantie: naast de rechtsinstantie staat tussen haakjes over hoeveel uitspraken het gaat.

Plaats
De plaatsen waarvan in de databank een of meerdere uitspraken werden opgenomen, in dalende volgorde van relevantie: naast de plaats staat tussen haakjes over hoeveel uitspraken het gaat.

Type
Splitst de resultaten in dalende volgorde van relevantie uit volgens:

 • rechtspraak (= arresten en vonnissen van hoven en rechtbanken)
 • doctrine (= rechtsleer)
 • kroniek ( = overzichten van rechtspraak)

Bron
Splitst de resultaten in dalende volgorde van relevantie uit volgens hun bron van publicatie, m.n.:

 • (het tijdschrift) Tijdschrift voor Notarissen
 • (de reeks) Notariële rechtsbibliotheek
 • (de reeks) Notariële rechtsbibliotheek - studies
 • (de reeks) Patrimonium
 • (de reeks) Rechtskroniek voor het Notariaat

Uiteraard is het ook mogelijk meerdere verfijnmogelijkheden te combineren.

Resultaten (rechterveld)

De resultaten van een zoekactie worden getoond in het rechterveld, waar bovenaan ook is aangegeven om hoeveel resultaten het gaat (bv. Resultaten voor "notaris" (1063)).

Heeft men gezocht op basis van meerdere criteria (bv. [Volledige tekst = notaris] in combinatie met verfijnmogelijkheid [Auteurs = Luc Weyts] in combinatie met verfijnmogelijkheid [Rechtsinstantie = Rechtbank van eerste aanleg]), dan worden boven het rechterveld ook deze criteria weergegeven

Men beschikt hier dan meteen ook over de mogelijkheid om een of alle van deze verfijnmogelijkheden weerom weg te laten (door op het kruisje te klikken), om op die manier de resultatenlijst uitgebreider te maken

De volledige teksten van de gevonden resultaten kan men inkijken door

 • op de titel van het artikel te klikken: het artikel opent in een nieuw tabblad van de browser;
 • op de link 'Bekijk gerelateerde pdf' te klikken: het artikel opent in hetzelfde tabblad, in een apart venster (nogmaals op de link 'Bekijk gerelateerde pdf' klikken, sluit dit venster weerom).

De gekoppelde artikelen zijn pdf-bestanden. Zij zullen dus geopend worden met de Adobe® Acrobat®-viewer van de browser. Zij kunnen daarenboven gedownload en geprint worden.

 

6. Technische ondersteuning

Als u vragen heeft over T.Not.+, of technische ondersteuning nodig heeft bij het gebruik van de applicatie, kunt u een bericht sturen door middel van de functie 'Contact'.

U kunt ook schriftelijk of telefonisch contact opnemen via volgende adressen en telefoonnummers:

die Keure Professional Publishing
Kleine Pathoekeweg 3
B-8000 Brugge
tel. 050 - 47 12 72
e-mail: pp@diekeure.be